امروز سه شنبه 28 اسفند 1397 - ساعت 01:39

خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد تربیت درجامعه نقش به سزایی در کم کردن تنش ها دارد.

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است.

اثر تربیت فرزند در وضعیت اخروی پدر و مادر

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی