• تلفن : ۸۸۵۶۰۸۴۹-۰۲۱
۲۳اسفند
۱۳۹۶
۰

جشن نماز

سلام بر فرشتگان زیبای من، نرگس های عاطفه، بنفشه های مهربانی

سلام بر غنچه های نوشکفته ی باغ ایمان که امروز محفلی را برایشان آراستیم تا آغاز گر راه بندگی و پرواز به سوی خورشید سعادت زندگی باشند.

دخترانمان همچون فرشته هایی زیبا در کنار هم ایستادند و به همراه مربیان قامت نور بستند، به سمت نور پرواز کردند و در دریای رحمت الهی نماز شکر به جای آوردند.

پروردگارا سپاس می گویم تو را که توانستم در اقیانوس لطف و رحمتت بزرگ شوم و در آغار هفت سالگی آماده شوم تا با تو ای عزیزین هم صحبت شوم. مرا یاری کن تا بتوانم بنده ای شایسته در درگاهت باشم.

 

جشن نماز(پیش دبستان2)

جشن نماز(پیش دبستان۲)

جشن نماز(پیش دبستان2)

جشن نماز(پیش دبستان۲)

جشن نماز(پیش دبستان2)

جشن نماز(پیش دبستان۲)

جشن نماز(پیش دبستان2)

جشن نماز(پیش دبستان۲)

جشن نماز(پیش دبستان2)

جشن نماز(پیش دبستان۲)

فاقد دیدگاه

پاسخ