موزه گردی به مناسبت سلسله ورکشاپ های تخصصی هم قسم


۰۵ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۲:۰۱:۳۵
۳۱۷


بازدید از نمایشگاه هنرهای معاصر که بخشی از سلسله ورکشاپ های تخصصی هم قسم را شامل میشد

پیوند بیشتر پژوهش و هنر را بیشتر کرد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.