بخش معارفه پایه دهم
تصاویر منتخب کاربران


آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

ستايش

ستايش

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

اعلام نتایج ۶ گروه اول مسابقه بی سابقه

اعلام نتایج ۶ گروه اول مسابقه بی سابقه

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99

عربی یازدهم  -ریاضی وتجربی   -جلسه دوم

عربی یازدهم -ریاضی وتجربی -جلسه دوم

پاسخنامه تست های نوروز

پاسخنامه تست های نوروز