فرم تماس با ما

جهت ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات از فرم زیر استفاده نمایید.
لطفاً جهت تسریع در ارتباطات بعدی، اطلاعات خود را به دقت وارد فرمایید.

آدرس و مکان مدرسه

جمهوری اسلامی ایران، تهران، پل مدیریت، بلوار دریا، چهارراه شهید مطهری، مطهری شمالی، کوی مروارید

اطلاعات تماس

تلفن تماس: ۸۸۶۹۸۰۵۱