در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

لغو فیلتر

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

۱- قبل از ثبت‌نام برای دیدن توضیحات دوره روی تصویر هر دوره کلیک کنید.
۲- برای دیدن سایر دوره‌ها صفحه را ورق زده یا آن را جستجو کنید.

کلاس های مجموعه ورزشی تزکیه

۰

۲

وبینار مربی نوجوان برای همراهان نوجوان

۲

۰

کارگاه تربیت هوشمندانه

۱۵

۰

ویژه دبیران گروه دروس عمومی مقطع متوسطه دوم

۱۵

۰

ویژه دبیران گروه دروس اختصاصی مقطع متوسطه دوم

۱۶

۰

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه همکاران محترم موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

۲۰

۰

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه اولیاء محترم

۱

۰

وبینار جریان شناسی سیاسی معاصر

۱۲

۰