دوره‌ها و برنامه‌ها

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه همکاران محترم موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

ظرفیت دوره: ۱۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۰ نفر
رایگان

دوره آموزشی خودکنترلی ویژه اولیاء محترم

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۶:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۵۰,۰۰۰ تومان

وبینار جریان شناسی سیاسی معاصر

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۲ نفر
رایگان

کارگاه فرزندپروری و تربیت دینی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
۵۰,۰۰۰ تومان

وبینار کارپوشه الکترونیکی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۲ نفر
رایگان

وبینار آموزشی اضطراب

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۰:۳۰

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۶۸ نفر
رایگان

کارگاه دنیای من (جلسه دوم تا پنجم)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

ظرفیت دوره: ۸۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه دنیای من (ارتباط موثر با خود)

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۵:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴۱ نفر
رایگان

کارگاه جریان شناسی سیاسی

زمان برگزاری: جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱۴:۰۰

مهلت ثبت نام: جمعه ۱۳۹۹/۰۹/۰۷

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
رایگان

کارگاه قرآن به سبک زندگی

زمان برگزاری: شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱۵:۰۰

مهلت ثبت نام: شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

ظرفیت دوره: ۲۰۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۰ نفر
رایگان

دختران