بخش نقاشی خلاق
تصاویر منتخب کاربران


منظره زمستانی (پایه هشتم)

منظره زمستانی (پایه هشتم)

تمرین تکمیلی دوم پایه نهم

تمرین تکمیلی دوم پایه نهم

هندوانه (تکنیک مداد رنگی)♦️

هندوانه (تکنیک مداد رنگی)♦️

تکلیف نقاشی پایه هشتم

تکلیف نقاشی پایه هشتم

کاربرگ فصل ۵ زمین شناسی

کاربرگ فصل ۵ زمین شناسی

عربی هفتم- حل تمرین درس 9

عربی هفتم- حل تمرین درس 9

تمرین نور 5

تمرین نور 5

فصل نور

فصل نور

منظره سازی (پایه هفتم)

منظره سازی (پایه هفتم)

نوشتن یک متن بر اساس تصویر

نوشتن یک متن بر اساس تصویر