بخش سال تحصیلی 1401 - 1400
تصاویر منتخب کاربران


آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

ستايش

ستايش

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99

پاسخنامه تست های نوروز

پاسخنامه تست های نوروز

*آزمون هندسه جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

*آزمون هندسه جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

فصل اول - الکتریسیته ساکن

فصل اول - الکتریسیته ساکن