بخش نمایشگاه آثار هنری متوسطه یک

تصاویر منتخب کاربران


منظره زمستانی (پایه هشتم)

منظره زمستانی (پایه هشتم)

تمرین تکمیلی دوم پایه نهم

تمرین تکمیلی دوم پایه نهم

هندوانه (تکنیک مداد رنگی)♦️

هندوانه (تکنیک مداد رنگی)♦️

تکلیف نقاشی پایه هشتم

تکلیف نقاشی پایه هشتم

کاربرگ فصل ۵ زمین شناسی

کاربرگ فصل ۵ زمین شناسی

عربی هفتم- حل تمرین درس 9

عربی هفتم- حل تمرین درس 9

تمرین نور 5

تمرین نور 5

فصل نور

فصل نور

منظره سازی (پایه هفتم)

منظره سازی (پایه هفتم)

نوشتن یک متن بر اساس تصویر

نوشتن یک متن بر اساس تصویر