۱۳۶۶۰
۵۴

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۰ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۷۰۸ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

سلول (بدن ما 1، درس نهم)
نقاشی خلاقانه (لامپ) پایه ۴(1400)
نقشه مفهومی
دستگاه تنفس و دفع  (بدن ما 1، درس نهم)
وسعت و بزرگی سیارات و ستاره ها
 مراحل داستان نویسی طنز 😄
آموزش منظره با تکنیک بافت (پایه سوم)
کامپیوتر چهارم/آشنایی بیشتر با موس و تاچ پد

...