۱۸۱۱۲
۲۴۵

۲۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

روزنامه دیواری
شعر های دفترچه مشاعره
🍁فارسی درس ۵ 🍁
قرآن دوم
هم قسم
قرآن دوم
فيلم ورزشي 1- پايه دوم
ادامه ی آموزش  ک  ، گ
آموزش خرچنگ(پایه دوم)🦀
کلاژ نقاشی لک لک ( پایه دوم)🤗
قرآن دوم
انگلیسی دومی ها (Seasons)
پرنده با اشکال هندسی(پایه دوم)
قرآن دوم
معرفی کتاب
کلاژ پاندا (پایه دوم)🌹
کتابخانه مجازی
قرآن دوم
احکام دوم -جلسه هفتم انلاین
انگلیسی دومی ها ( فایل کتاب شماره 1 )

...