اخبار و رودیدادها

فرصت های شیرین

نشریه دانش آموزی(شماره ۱۳)


خلاصه :

سیزدهمین شماره از هفته نامه دانش آموزی فرصت های شیرین

فرصت های شیرین  هفته نامه دانش آموزی دختران دبستان تزکیه می باشد.

خلاقیت و توانمندی های دخترانمان در قالب (داستان، دلنوشته، نقاشی ، جدول و...) در فرصتهای شیرین به نمایش گذاشته می شود.

سعی و تلاش دختران با نشاطمان در همه پایه ها کنار یکدیگر برای پربار شدن هفته نامه ستودنی است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران