اخبار و رودیدادها

فرصت های شیرین

نشریه دانش آموزی(شماره ۱۳)


خلاصه :

سیزدهمین شماره از هفته نامه دانش آموزی فرصت های شیرین

فرصت های شیرین  هفته نامه دانش آموزی دختران دبستان تزکیه می باشد.

خلاقیت و توانمندی های دخترانمان در قالب (داستان، دلنوشته، نقاشی ، جدول و...) در فرصتهای شیرین به نمایش گذاشته می شود.

سعی و تلاش دختران با نشاطمان در همه پایه ها کنار یکدیگر برای پربار شدن هفته نامه ستودنی است.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۱۱۱۹ ۰
نویسنده: شرکت توسلی شرکت توسلی
۰ ۱۰۹۸ ۰
نویسنده: مختارى هاشم آباد مختارى هاشم آباد
۰ ۱۱۴۰ ۰
نویسنده: مختارى هاشم آباد مختارى هاشم آباد
۰ ۱۰۸۴ ۰
نویسنده: مختارى هاشم آباد مختارى هاشم آباد
۰ ۰ ۰
نویسنده: مختارى هاشم آباد مختارى هاشم آباد
۰ ۱۰۴۳ ۰
نویسنده: مختارى هاشم آباد مختارى هاشم آباد

دختران