اخبار و رودیدادها

حرف آخر


خلاصه :

.

خدا به تو می گوید:

                            تو برای من بود که این همه راه آمده ای

                                     و برای من بود که این همه رنج برده ای

                                         و برای من بود که این همه عشق ورزیده ای

پس به پاس این ؛

قلبت را و روحت را و دنیایت را وسعت می بخشم

                                و از بی نیازی نصیبی به تو می دهم.

                                                  و این ثروتی است که هیچ کس ندارد

                                                                               تا به تو ارزانی اش کند

 

یک کلام ساده با شما

این جا قطعه کوچکیست برای فهمیدن، در میان لحظه های تاریکی..

چون ندانستن و نفهمیدن تاریکیست، و تاریکی مقدمه شرارت..

یک جرعه کتاب قسمت محدودی از کتابخانه راهنمایی تزکیه است،

که برای همه آن، باید حضوری به کتابخانه با صفای راهنمایی مراجعه کنید

     و حرف آخر

                                      خدا بود و دیگر هیچ

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران