رسول مهر


۲۳ شهریور ۱۳۹۳ / ۰۸:۳۱:۱۸
۴۸۷

.

 

خداي متعال در همه ي صحنه ها به ياد پيامبر بود، و رسول اكرم در همه ي صحنه ها از خدا استمداد كرد، از خدا خواست

واز غير خدا نترسيد و نهراسيد. راز اصلي عبوديت پيامبر در مقابل خدا اين است؛ هيچ قدرتي را در مقابل خدا به حساب نياوردن ،

از او واهمه نكردن، راه خدا را به خاطر اهواي ديگران قطع نكردن.

جامعه ي ما با درس گرفتن از اين اخلاق نبوي، بايد به يك جامعه ي اسلامي منقلب شود. انقلاب براي اين نيست كه كساني بروند

و كسان ديگري بيايند؛ انقلاب براي اين است كه ارزشها در جامعه تغيير كند؛ اعتبار و ارزش انسان به عبوديت خدا باشد؛

انسان

بنده ي خدا باشد،

براي خدا كار كند،

از خدا بترسد،

از غير خدا نترسد،

از خدا بخواهد،

در راه خدا كار و تلاش كند،

در آيات خدا تدبر كند،

عالم را درست بشناسد،

كمر به اصلاح مفاسد جهاني و بشري ببندد

و از خود شروع كند؛

هر كدام ما از خودمان شروع كنيم.

(حديث ولايت، ج۸، صص ۱۱۰-۱۱۵)

(منبع: شخصيت و سيره معصومين (ع) در نگاه مقام معظم رهبري)
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.