برگزاری کلاس های آموزش خانواده با موضوع بانوی توانمند


۱۹ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۹:۰۱:۴۵
۱۰۳۹

.

کلاس های آموزش خانواده درمهر ماه وپس از دهه اول محرم برقرار شد و همچنان ادامه دارد 

دانستن این مطلب که رفتارها چه غلط وچه درست روی فرزندان تاثیر مستقیم دارد امری است که سالیان سال ذهن اولیا را به خود مشغول کرده است.
همچنین اولیا مدرسه همیشه با رفتارهای متفاوتی از دانش آموزان روبرو هستند همسو شدن اولیا دانش آموزان با اولیا مدرسه موجب برقراری رابطه بهتر برای تربیت صحیح فرزندان جامعه می شودوجامعه ای سالم تر را دربردارد.
هدف از آموزش خانواده نیز همین است:

 تربیت فرزند سالم ،پر نشاط،با انرژی ومعتقد برای داشتن جامعه ای سالم.

مادر؛ در نهاد خانواده اصلی ترین فرد خانواده است،.بیشترین رفتاروتاثیر پذیری را فرزندان از اولیا خود وبخصوص از مادران خود دارند،هرچه مادربهتر خود را بشناسد ودر امور ارتباطی با همسر وفرزند خود موفق تر باشد پس فرزندش در مدرسه واجتماع مشکل کمتری دارد.با توجه به این مطلب کلاسهای آموزش خانواده همه ساله برای مهارت یابی ارتباط بهتر با فرزندان در مدرسه برگزار می شود.
امسال چون سنوات پیش ،خیلی قبل از تشکیل کلاسها جلساتی با کارشناسان امر تربیت تشکیل شد.در این جلسات قرار شد بسته ای آموزشی ،مهارتی برای اولیا در نظر گرفته شود.

این بسته آموزشی شامل کلاس های زیر است.
1-کلاس بانوی توانمند 1(من کیستم؟)ومزاج شناسی.
2-کلاس بانوی توانمند2(ارتباط با همسر).
3-کلاس بانوی توانمند3(ارتباط با فرزند).

 

 

برچسب‌های این مطلب:

آموزش خانوادهبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.