برگزاری جلسه شورای معلمین


۲۵ شهریور ۱۳۹۳ / ۰۷:۱۵:۱۱
۵۲۹

.

 

هجدهم شهریور ماه در مقطع دبستان تزکیه شورای معلمین با حضور مدیر مقطع خانم یدیسار و کلیه معلمان و کادر مقطع برگزار گردید که در آن به اصول تربیت و نگاه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و در ادامه ی جلسه گروه فرهنگی مجتمع سرکار خانم ضرابی و خانم آقشایی مواردی را در راستای امور آموزشی مطرح و تبیین نمودند و سند تحول بنیادین را به اختصار بیان نمودند. که در این راستا به موارد زیر اشاره شد :

اصول تربیتی

1-    هدف

2-    برنامه ریزی

3-    همکاری و مشورت (تعاونوا علی البرّ و امرهم شوری بینهم )

4-    تلاش و استقامت

5-    کمیت مهم نیست – کیفیت مهم است

6-    وقت شناسی

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.