اخبار و رودیدادها

جشن متفاوت نیمه شعبان در دبستان تزکیه


خلاصه :

.

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

جشن نیمه شعبان تفاوت زیادی با دیگر جشنهایی داشت که همه تجربه کرده بودیم..

این جشن در چهار ایستگاه برای تمام پایه های اول تا ششم برگزار شد ..

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

ایستگاه جشن تولد :

در فضای کتابخانه دیگر کتابها پیدا نبودند و تمام فضا پرشده بود از پارچه های رنگی و آویزهای زیبا که نشان از یک جشن تولد داشت

و هر پایه در زمان مشخص خودش وارد جشن تولد (بابای مهربانم) میشد ..

نشاط و شور دختران ما در همراهی با مداحی معلمین عزیز بسیار دیدنی و نشاط آور بود

و در پایان این قسمت کیک تولد شیرینی جشن را تکمیل می کرد .‌.

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

ایستگاه تفکر :

دیدن کلیپ زیبا در مرکز یادگیری برای دختران ما و صحبت های امام شناسی و خودشناسی که با کلام شیوای مدیر آموزشی بیان میشد بسیار دلنشین بود ..

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

ایستگاه نقالی :

شنیدن مفهوم غیبت با داستان زیبایی که توسط معلمین عزیزمان اجرا میشد

بچه ها را به سوی تفکر در مورد غیبت سوق میداد..

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

ایستگاه پازل :

در دبستان بازی یک جایگاه اصلی و اساسی دارد که ما با دقت بازی پازل را با دانش در مورد امام زمان عج ترکیب کردیم

و در نهایت حاصل کار دخترانمان یک بنر زیبا شد که در دبستان منتظر نگاه شماست ... ناهار همه دور سفره نذری جمع شدیم ...

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

و در پایان جشن هدیه مهارتی که دختران ما از این جشن به یادگاری برداشتند میتواند هنرهای دستی انها را تقویت نماید ..

http://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gifhttp://parstools.com/static/gif-animation/dividers/blog-divider%20(210).gif

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران