کودک توانمند-هوش خلاقیت

کاردستی

اقیانوس آرام


خلاصه :

.کودک توانمند- هوش و خلاقیت

اقیانوس آرام

  وسایل مورد نیاز:

  1. مقوا (آبی و سفید)
  2. قیچی
  3. ماژیک رنگی
  4. چسب

  

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران