کودک توانمند-مقالات

وقتی کودک شما چیزی را شکست


خلاصه :

کودک توانمند (۱)

          

      وقتی کودک شما چیزی را شکست ؟

 

 

 

 

  •  تو برو عقب
  • تو دست نزن
  • نیازی نیست شما کاری بکنی
  • دست نزن
  • بدتر میشه دست بزنی
  • دستت را می‌بره
  • غرغر، داد و فریاد 


       

     

  •  برو جارو بیار
  • کمک کن جمعش کنیم
  • برو دستمال بیار، خشکش کنیم.  دمپایی بپوش، پات زخمی نشه

 

        

   وقتی در تمیز کردن محل، کودک کمک و همکاری کند،
   یاد می‌گیرد مسئولیت کارش را بپذیرد. نظم و نحوه تمیز کردن را می‌آموزد. 
 
 
 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران