علوم پنجم

بکارید وبخورید۱۵ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۳:۰۱:۳۲
۱۸۹
۱۵


دخترم حالا باتوجه به مطالبی که در تکلیف عید مطالعه کردی و فیلم های امروز صفحه ۱۱۳و۱۱۴ و۱۱۵ جزوه راانجام بده.  

(در صفحه 115 جزوه سوال 7 قسمت پ را لازم نیست انجام بدهی)

در ضمن از کتاب  علوم درس بکارید وبخورید را حتما مطالعه کن.smiley

به صفحه تکلیف برگرد.


چندرسانه‌ای :

فیلم 1

بکارید وبخورید


فیلم 2

خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟


فیلم 3

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟


فیلم 4

نور چه اثری بر رشد گیاه دارد؟


فیلم 5

چه نوع آبی مناسب است؟نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.