آزمون ورودی


۲۳ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۷:۲۷:۵۴
۶۱۵


برگزاری آزمون ورودی برای ثبت نام هفتمی های سال تحصیلی پیش رو (۱۴۰۱-۱۴۰۰)

امروز برای شرکت کنندگان در آزمون ورودی روز سرنوشت سازی است...
قرار است منتخبین این آزمون در کنار ما رشد کنند و بالنده شوند...
و تزکیه ای شوند...
شرکت کنندگان در آزمون ورودی ،روز گذشته چند سوال را بصورت آزمایشی در مرحله نخست پاسخ دادند تا با نحوه آزمون در سامانه تزکیه آشنا شوند...
 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.