اخبار و رودیدادها

تابستان رنگی رنگی در مدرسه زندگی


خلاصه :

تابستان امسال همراه دخترانمان هستیم با آموزش مهارت های کنترل خشم،نه گفتن،استدلال کردن

با مشاهده ویدئوی زیر با اهداف کلاس های تابستانی آشنا شوید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران