اخبار و رودیدادها

قلم های توانا چه می گویند؟!


خلاصه :

خروجی سرزمین قلم توانای من در پایه سوم و پنجم در نیمسال اول

 امسال هم مانند سال گذشته بعضی از فعالیت های آموزشی فرهنگی دبستان در قالب سرزمین هایی برای دخترانمان طراحی شدند. اهداف این سرزمینها تقویت انواع مهارتهای دخترانمان ازجمله:خودآگاهی، تفکر انتقادی، جستجوگری و نوشتاری و... می باشد.

دختران دبستانی با حضور و انجام فعالیت های متنوع در این سزمین هایی تا حدودی با این مهارتها آشنا شده و با همراهی مربیان تلاش برای کاربردی شدن این مهارتها می کنند.

در یکی از این سرزمینها با نام قلم توانای من دخترانمان با مفاهیم نشریه و مجله آشنا شده و به وسیله تمرینهای انجام شده در سرزمین توانستند یک نشریه الکترونیک را به صورت گروهی طراحی کرده و به نمایش بگذارند. 

دونمونه از این آثار دخترانمان در قالب فایل خدمتتان ارائه می شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران