اخبار و رودیدادها

اردوی تفریحی پایه دهم


خلاصه :

اردوی تفریحی پایان سال تحصیلی همیشه شیرین هست و بیاد ماندنی

پس از یک ترم تلاش مستمر (قبل از شروع اردوی مطالعاتی ) قرار بر این شد که دانش آموزان یک اردو تفریحی سینما و پارک را داشته باشند.

به همین خاطر در روز چهارشنبه ابتدا به سینما المپیک رفته و فیلم روز صفر را با هم تماشا کردندو بعد برای صرف ناهار و تفریح به پارک جوانمردان رفتند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۸۷۶ ۰
۳ سال پیش

دختران