اخبار و رودیدادها

روز ملی روستا وعشایر


خلاصه :

به منظور تجلیل و تقدیر از زحمتکشان روستایی و عشایری و آشنایی با خدمات ارزنده آنان در روز ملی روستا و عشایر برنامه هایی در دبستان اجرا می شود.  

در تاریخ چهارشنبه 28 مهرماه در دبستان جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با زندگی روستایی وعشایری ، یک خانه روستایی طراحی گردید.

معلمین عزیز با پوشیدن لباسهای محلی دانش آموزان خود را در خانه روستایی همراهی کردند ودرس های مربوط به روستا را در این فضا تدریس کردند.

در پایه اول نگاره 7  تدریس شد.

در پایه دوم بخشی از کتاب علوم که مربوط به هوای سالم روستایی می باشد، تدریس گردید ودخترانمان تفاوتهای زندگی شهری وروستایی را آموختند.

در پایه سوم درقالب درس مطالعات خوراکی ها وپوشش مردم روستایی بررسی شد.

درپایه پنجم هم دخترانمان با پوشیدن لباسهای روستایی و آوردن غذاهای محلی با بخشی از زندگی روستایی آشنا شدند.

باهم بخشی از فعالیتها ی دخترانمان را مشاهده می کنیم...

 

 

۱۰ ماه پیش
😍😍😍😍

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

منون خیلی قشنگ بود خانم سراج♡♡♡♡

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۸ ماه پیش
ممنون خانم پور سراج

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران