اخبار و رودیدادها

ماراتون ریاضی


خلاصه :

به منظور عمومی کردن ریاضیات، در دبستان طرحی نو تحت عنوان ماراتون ریاضی در پایه های دوم تا پنجم اجراگردید.

رياضيات علم نظم است .
موضوع آن يافتن، توصيف و درك نظمي است كه به ظاهر پيچيده‌ و نهفته است .ما با شناخت ابزارهاي  اين علم قادر مي‌شویم  تا اين نظم را توصيف كنيم» .

به پیشنهاد شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران و تصویب شرکت کنندگان در سی و یکمین مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران، ده روز نخست آبان ماه هر سال - به منظور عمومی کردن ریاضی ایران به عنوان یکی از ارکان توسعۀ علمی ، صنعتی و فرهنگی کشور- دهۀ ریاضیات نامیده می شود. 
ما هم طرحی نو درانداختیم و مارتون ریاضی از پایه دوم تا پنجم را برنامه ریزی کردیم . 

این مارتون در سه مرحله اجرا می شود.
که اولین اجرا از اول آبان تا دهم آبان برگزار گردید.

دخترانمان به صورت گروهی به سوالات چالشی که معلمین عزیزشان طراحی کرده بودند در زمان مشخصی پاسخ  دادند و آموخته های خود را محک زدند.

باهم بخشی از تلاش ، تعامل و کار گروهی دخترانمان را به نظاره می نشینیم...

من هم شرکت کردم☺

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران