اخبار و رودیدادها

نمایشگاه دستاوردها


خلاصه :

اولین مرحله از بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی طی دو روز برای دوره اول و دوم  دبستان برگزار گردید. 

در تاریخ یکشنبه ششم آذر ماه  اولین مرحله از بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی  برای  پایه های اول ،دوم وسوم  ودر تاریخ هشتم آذر ماه برای پایه های چهارم وپنجم برگزار گردید.

دخترانمان با شور ونشاط در کلاس با هدایت مربیان تلاش کردند تا در جهت تعمیق یادگیری هایشان در دروس متفاوت به پروژه های تکمیلی بپردازند .

دبستان پویای ما پر از رمز ورازهایی است که با خلاقیت ها ، سازندگی ها و نوجویی ها شکوفا می شود.

تلاش برای تمرین شکوفا شدن شایستگی ها (عزت نفس ، کنجکاوی ، خلاقیت ) و تلاش برای شکوفا شدن مهارت کار گروهی ، محور اصلی فعالیت های دخترانمان بود.

دخترانمان در کنار مادران و مربیان عزیز لحظات پرشور ونشاط ونابی را خلق کردند و پر از تجربه های نو شدند  واین روزها را در خاطرات دبستان ثبت کردند.

باهم لحظاتی از نمایشگاه دستاوردها را مرور می کنیم.

 

بسیار عااالی، سپاس زحمات کادر محترم تزکیه🙏

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

چه یادگاری های زیبا و خوبی ممنونم از شما

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران