آموزش و مقالات

کارگاه آموزشی

هویت موفق


خلاصه :

جلسه ای کارگاهی ویژه پدران و مادران پایه ۱۲ با حضور آقای دکتر دوایی برگزار شد.

جلسه ای با حضور  پدران و مادران ودختران گرامی ، باموضوع  ارائه برنامه ها تاکنکوسراسری تیرماه و ارائه کارنامه و کارگاه آموزشی با حضور جناب آقای دکتر دوایی برگزار گردید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران