اخبار و رودیدادها

با درختی سبز گردد این زمین


خلاصه :

پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ پیر مبارک باد

با درختی سبز گردد این زمین
شــــادی گل آورد ایــن نازنین
خوش بکاریم هردرختی یادگار
با درختـــــی زندگی زیبا وزین .
روز درختکاری را گرامی می داریم

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران