اخبار و رودیدادها

بگذشت مه روزه و عید آمد


خلاصه :

عیدی که برما رحمت حق را نوید است زیبا ترین عید خدا فطر سعید است

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود
از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود
درب کلاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی که قبول انتها بود
عید شما مبارک

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران