دلنوشت

معرفی ک تاب برای دبستانی ها

معرفی کتاب


خلاصه :

سلام   به  دو ستان خوب  دبستانی امیدوارم حالتون خوب باشد امروز می خواهم بهتون کتاب معرفی کنم .  

سلام   به  دو ستان خوب  دبستانی

امیدوارم حالتون خوب باشد

امروز می خواهم بهتون کتاب معرفی کنم .

اسم کتاب ها را براتون می نویسم

*کتاب لینا لونا.کتاب دایره المعارف.کتاب منظومه شمسی*

کتاب لینا لونا:نویسنده و تصویر گر:خانم کلر ژوبرت

کتاب دایره المعارف:نویسنده و تصویرگر: چون مدل های مختلفی دارد فرق میکند

کتاب منظومه شمسی هم مثل کت

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران