یدیسار

همکار محترم خانم یدیسار ( مدیر مدرسه - دبستان - موسسه فرهنگی آموزشی تزکیه )


آخرین ارسال‌های من

بی و تن ، از به ، ارمیا ، داستان سیستان، قیدار ، ره ش، نفحات نفت
رقص فیلها ، جاده ی شخصیت
خطاطی
گلدوزی
قلاب بافی
علوم کامپیوتر
ریاضیات
علوم تربیتی
جامعه شناسی
والیبال
پینگ پنگ
به شعر علاقه دارم

دختران