صاحب زمان و زمین


۰۸ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۵:۳۹
۸۱


بار خدایا،  من در بامداد این روز و در تمام ایام عمر خود، عهد و پیمان و بیعتی را که از آن حضرت به گردن دارم،‌‌تجدید می‌کنم و هرگز از آن روی بر نخواهم گرداند و دست بر نخواهم داشت.

بار خدایا،
 من در بامداد این روز و در تمام ایام عمر خود، عهد و پیمان و بیعتی را که از آن حضرت به گردن دارم،‌‌تجدید می‌کنم و هرگز از آن روی بر نخواهم گرداند و دست بر نخواهم داشت.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.