اخبار و رودیدادها

از نسل علی آمد خیر البشری دیگر


خلاصه :

الهم عجل الولیک الفــرج

امشب دل بیدارم، دارد سحری دیگر
وز زمزمه ام بر دل، ماند اثری دیگر
در سامره می بینم، قرص قمری دیگر
از نسل علی آمد خیر البشری دیگر
سالروز شکفتن دوازدهمین گل بوستان امامت و ولایت خجسته باد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران