اخبار و رودیدادها

تدریس نشانه ش و ک


خلاصه :

در پایه اول تدریس نشانه ش و ک با استفاده از کلید واژه شکر و اشاره به مفاهیم سوره کوثر صورت گرفت.

مربیان پایه اول برای آشنایی بچه ها با نشانه های ش و ک با کلید واژه ی شکر شروع کردند که در ارتباط با مفاهیم سوره کوثر بود .
در اجرای این روش زیبا از بچه ها خواسته شد که در کارت های کوچک کارهای خوبی که انجام می دهند را نقاشی کنند . 
سپس سوره ی کوثر پخش شد و با بچه ها درباره ی این صحبت شد که به خاطر این که می توانیم کارهای خوب انجام دهیم باید خدا را شکر کنیم .
بالای کارت ها واژه ی شکر را با کمک هم نوشتند و کارهای خوبشان را روی دیوار کلاس چسباندند. 

در جلسه های تکمیلی تدریس,  بادکنک به کلاس برده و باد کرده و بچه ها کلماتی که صدای ک داشتند را با ماژیک روی آن ها نوشتند و بادکنک بازی کردند .

 

پیارسال
سلام خیلی ممنون عکس آفتاب گردان2و3نیست؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام و ممننون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام و ممنون خانم توسلی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران