تدریس نشانه ش و ک


۲۴ دی ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۱:۲۵
۵۵۶


در پایه اول تدریس نشانه ش و ک با استفاده از کلید واژه شکر و اشاره به مفاهیم سوره کوثر صورت گرفت.

مربیان پایه اول برای آشنایی بچه ها با نشانه های ش و ک با کلید واژه ی شکر شروع کردند که در ارتباط با مفاهیم سوره کوثر بود .
در اجرای این روش زیبا از بچه ها خواسته شد که در کارت های کوچک کارهای خوبی که انجام می دهند را نقاشی کنند . 
سپس سوره ی کوثر پخش شد و با بچه ها درباره ی این صحبت شد که به خاطر این که می توانیم کارهای خوب انجام دهیم باید خدا را شکر کنیم .
بالای کارت ها واژه ی شکر را با کمک هم نوشتند و کارهای خوبشان را روی دیوار کلاس چسباندند. 

در جلسه های تکمیلی تدریس,  بادکنک به کلاس برده و باد کرده و بچه ها کلماتی که صدای ک داشتند را با ماژیک روی آن ها نوشتند و بادکنک بازی کردند .

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.