اخبار و رودیدادها

وقتی باسواد شدم....


خلاصه :

برگزاری جشن الفبا در ۲ روز متفاوت با حضور اولیای گرامی

به روزهای پایانی اردیبهشت نزدیک می شدیم و شور و هیجان زیادی تو دلهای ما کلاس اولی ها برپا بود، آخه داشتیم برای رسیدن به جشن الفبا روز شماری می کردیم.

هر روز سرود ها و نمایشمونو تمرین می کردیم تا بتونیم برای پدرها و مادرهامون خیلی خوب اجرا کنیم.

راستی برنامه های جشنمون بر اساس مفاهیم تدبری سوره نصر بود و ما از این سوره یاری کردن به دیگران رو یاد گرفتیم.

بعد از اجرای برنامه ها در سالن به همراه پدر و مادرهای عزیزمون به کلاس ها رفتیم و بخشی از فعالیت های سال تحصیلی مونو برای اونا ارائه دادیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران