ساخت اسطرلاب


۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۲۳:۰۹:۱۶
۶۳۷


ساخت اسطرلاب علوم پایه ی هفتم

 دانش آموزان پایه ی نهم در درس علوم با ساخت اسطرلاب که در گذشته به منظور زمان سنجی و تخمین فاصله اجسام مورد استفاده قرار می‌گرفته است، آشنا شدند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.