اخبار و رودیدادها

ارائه درس شیمی پایه نهم

مراحل موازنه ی واکنش های شیمیایی


خلاصه :

ارائه درس شیمی ،مراحل موازنه ی واکنش های شیمیایی کاری از خانم رضوان رضاخانی

این فیلم آموزشی و جذاب را خانم رضوان رضا خانی دانش آموز پایه ی نهم برای درس شیمی با موضوع مراحل موازنه ی واکنش های شیمیایی به روش وارسی، تهیه و ارائه دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۱ ۱۳۸۶ ۲
۴ ماه پیش
۰ ۱۴۱۱ ۰
۶ ماه پیش
۰ ۵۷۰۹ ۰
پارسال
۰ ۸۴۶ ۱
پارسال
۰ ۹۲۲ ۰
پارسال
۰ ۹۰۸ ۰
پارسال

دختران