اخبار و رودیدادها

۱۳آبان روز دانش آموز


خلاصه :

فرداهای شکوفا در گرمای دست ها، نگاه روشن و در ایمان زلال دانش آموزان امروز ممکن و دست یافتنی می شود. امسال هم مانند سال های گذشته برنامه مدرسه گرداني توسط کلاس  پنجمی ها در روز دانش آموز اجرا شد.

١٣ آبان ،روز دانش آموز ، روزي است كه اگر مرور كنيم دلیل نامگذاري آن براي ما علي رغم دور بودن و شايد اندكي گرد فراموشي گرفتن ، دوباره زنده و پويا شود .

آن روزها دانش آموزان هويت پررنگي داشتند و با اتكا به هويتي كه از اعتقاداتشان سرچشمه مي گرفت دست به خلق حماسه هايي زدند...
امنيت و سربلندي اين روزها در سايه همان هويتي ست كه بزرگان و خردمندان و در راس همه آنها امام امت  ومقام معظم رهبری به آن باور داشته و دارند....
ما در دبستان سالهاست سعي كرديم تا دوباره اين باور را در مورد هويت دانش آموز بودن و توانايي آنها در رقم زدن تصميمات و عملكردهاي درست به دختران ارشد مقطع هديه بدهیم ، هديه اي معنوي و دلي كه شايد طعم شيرين آن تا سالهاي سال در ذهنشان جاري باشد.
امسال هم مانند سال های گذشته برنامه مدرسه گرداني توسط پايه ارشد دبستان در روز دانش آموز اجرا شد، همه دختران پايه پنجم بر اساس ميل و انتخاب خود در جايگاه اوليای مدرسه (معاونين آموزشي،معلمان ،نومعلمين مسوولين پايه گروه فرهنگي و روابط عمومي و... )ايفاي نقش کردند.

 ارشد های دبستان در این روز برنامه باشکوهی برای تمامی دخترانمان اجرا کردند.و در پایان روز روسری های زیبایی به یادگار به دخترانمان در همه پایه ها تقدیم شد.

 

خوش بدرخشید آینده سازان ایران💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار عالی.😍😍😍
ایده ای بسیار زیبا و کاربردی هست،♥️♥️♥️⚘⚘⚘
ممنون از زحمات شما عزیزان😍😍😍🌸🌸🌸🌸

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام خیلی ممنون 💟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فاطمه دهقان بنادكوكی سلام خیلی ممنون 💟
سلام به روی ماااهتون
سلامت باشید🌸🌸🌸

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

سلام ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران