نوشته مجید تولایی

صددقیقه تا بهشت


۰۸ تیر ۱۴۰۰ / ۰۷:۵۰:۴۸
۵۹


یک صد لحظه از زندگی کوتاه اما پر بار شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی تا نشان دهد بهشت را به بها بدهند نه به بهانه.

برگی از کتاب :

با غرور گفتند که باید مناظره کنیم.حتما هم باید بهشتی طرف ما باشد.۸ نفری نشسته بودند روبروی بهشتی برای مناظره .آخر جلسه اومده بودند برای خواهش. 

خواهش می کنیم پخش نشودآبرویمان میرود.پخش نشد،هیچ وقت هم به رویشان نیاورد.انگار جلسه ای نبوده.

به قاضی دادگاه نامه زده بود که:《شنید م وقتی به ماموریت می روی ساک خود را به همراهت می دهی؛این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی.》 قاضی رو توبیخ کرده بود.حساس بود،مخصوصا به رفتار قضات...

#کتابِ_خوب_بخوانیم

#کتابخانه_متوسطه_دوم_تزکیه

سالروز شهادت شهید بهشتی ویارانش گرامی باد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.