بخش کتابخانه متوسطه دوم تزکیه


تصاویر منتخب کاربران


آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

آزمون یازدهم تجربی ۶ اسفند ۹۹

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

*آزمون ریاضی جامع نوبت دوم (پایه دهم)*

ستايش

ستايش

تکلیف فیزیک شنبه

تکلیف فیزیک شنبه

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

کار کلاس آفلاین 5 اسفند😉 😉 🌺 🌺 🌺

تمرین درس 2

تمرین درس 2

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

حسابان یازدهم ریاضی پرسش ۵ آذر ۹۹

اعلام نتایج ۶ گروه اول مسابقه بی سابقه

اعلام نتایج ۶ گروه اول مسابقه بی سابقه

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99

کلاس آفلاین روز سه شنبه 29 مهرماه 99