نوشته مجید پور ولی گلشیری

ماه خاتون


۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۱۲:۰۱:۰۶
۳۳۳


داستانی روان وخواندنی از دخترپادشاه که سنی مذهب است وبر اساس اتفاق با به خطر انداختن خود از طبیبی شیعه مسلک روایاتی را در باره مذهب شیعه می شنود .

سطری از کتاب که پشت جلد هم آمده است.

در سلول،ماه خاتون ،نشسته برابر شیخ رافضی ومی گوید: برایم از حقیقت ایمان بگو!
شیخ رافضی سری تکان می دهد ومی گوید:

حقیقت ایمان،علی بن ابیطالب(ع) است.
ماه خاتون می گوید:_ نمی دانم چرا با بردن نام او،چیزی درون سینه ام پر می کشد!گویا درونم شوق ناشناس وغریب ست برای شناختن علی بن ابیطالب! روایت کن!
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.