به قلم محمد علی جعفری

عمار حلب شهید محمد حسین محمد خانی


۱۶ اسفند ۱۴۰۰ / ۰۹:۰۱:۳۲
۳۷۵


اگر محمد حسین نبود این دو کتاب هم نبود ،محمد علی جعفری برای شناخت محمد حسین به دنبال دوستان او گشته تا بتواند این دو کتاب را بنویسد،برای من وتویی که اورا نمی شناختیم .

معرفی کتاب اول : عمار حلب

برگی از کتاب را که پشت جلد هم آمده با هم می خوانیم. آدم مثل چاله می ماند دیگر.ممد حسین بیل اول را که ریخت،هوا خامش،شدم. از او چیزهای ظاهری یاد نگرفتم.الان هم لباس پوشیدنم مثل سابق است. اوتیپ خودش را می زد،من هم تیپ خودم . وقتی شیش جیب می پوشید،دل وروحم را می برد.لاتی بود؛ ولی یقه آخوندی اش، توی کَتم نمی رفت.با آن موتور جنگی اش! انگار جنگ تحمیلی است.قارقارقار... می چرخید دور دانشگاه .

معرفی کتاب دوم:جاده یوتیوب

کتابِ جاده یوتیوب سفرنامه ای است به سوریه محمدعلی جعفری که قبل تر کتاب عمار حلب را نوشته ،عزمش را جزم کرده تا خاطرات عمار را کامل تر کند لذا به هر دری می زند تا بتواند به سوریه برود وبا همرزمان عمار مصاحبه ای را بگیرد ،با سختی های فراوان بلاخره موفق می شود ،جاده یوتیوب شرح سفرنامه وی به اتفاق دوستش در این سفر است. لقمه ای از کتاب وسط بیابان برهوت،تاریکی شب،باد شدید وسردرگمی،همه ی این ها را بگذارید کنار صدای کر کننده ی هواپیما. بی حساب وکتاب ،پلاک انداخته بودند گردنمان،پایمان به هواپیمای سی یکصد وسی هم که باز شد؛فقط مانده بود از حلب سلاح بچسبانند تنگ بغلمان ویک راست خالی مان کنند لب خاکریز! اولین سفری بود که نمی توانستم یک لحظه ی بعد را حدس بزنم.تا الان هم که هیچ کدام از تصوراتم بویی از واقعیت به خود نگرفته بود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.