سید بغداد


۲۱ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۱:۰۱:۳۶
۱۹۶


نوشته دکتر محمد طعان ترجمه محمدرضا شیخی محمدی

بیان اوضاع اجتماعی ،سیاسی عراق با داستان سید بغداد با حضور آمریکایی ها در عراق وچند دستگی ها و بحران ونابسامانی وضع موجود در عراق آشنا خواهید شد.

طحان نویسنده داستان سید بغداد را با عروسی کمونیست وبازیگر تاتر پیش می برد،داستان باپیدا شدن گوری دسته جمعی آغاز می شودوسید بغداد پیرمرد داستان بقایای پسرش را در میان آن پیدا می کند.چرا پسر کمونیست پیرمردناپدید می شود و مامور مخابرات عراق (وطبان) به دنبال اوست ؟

احمد کمونيست دوستِ پسرِ پیر مرد چرا با شنیدن دسته های سینه زنی تنش به رعشه می افتد؟وسرانجام جیمی،سرباز آمریکایی چطور مسلمان می شود .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.